Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

SAT: รายละเอียดของข้อสอบ SAT “ใหม่”

sat-newสวัสดีครับ ผม – ดร.สิระ สุทธิคำ

ตามที่ข้อสอบ SAT ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อสอบในเดือนมีนาคม 2005 นั้นรูปแบบของข้อสอบใหม่ประกอบโดยข้อสอบ 7 ประเภทดังนี้

1. Math: Multiple Choice
– เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยมีตัวเลือกให้ 5 ข้อ
– เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)

2. Math: Grid-Ins
– เป็นข้อสอบเลขระดับมัธยมปลายโดยไม่มีตัวเลือกให้
– เรียนวิชา Math ของ GMAT ได้

3. Identifying Sentence Errors
– เป็นข้อสอบ Grammar เหมือน TOEFL CBT แต่มีตัวเลือก 5 ข้อ
– เรียนวิชา Error Identification ของ TOEFL ได้ (TOEFL ง่ายกว่า SAT)

4. Improving Sentences
– เป็นข้อสอบ Grammar และ Style โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
– เรียนวิชา Sentence Correction ของ GMAT ได้ (GMAT ยากกว่า SAT)

5. Identifying Paragraph Errors
– เป็นข้อสอบ Writing โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
– เรียนวิชา Paragraph ของ TOEFL iBT ได้

6. Essay
– เป็นข้อสอบ Writing
– เรียนวิชา Writing ของ GMAT ได้

7. Sentence Completion
– เป็นข้อสอบ Vocabulary และ Reading โดยผู้สอบต้องเลือกคำศัพท์เติมในช่องว่าง
– สามารถทดแทนด้วยการเรียน Vocabulary และ Reading ของ GMAT ได้
– ผู้เรียนควรท่องศัพท์เพิ่มเติม

8. Reading Comprehension
– เป็นข้อสอบ Reading โดยมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก
– เรียนวิชา Reading ของ GMAT ได้

โดยรวมแล้วข้อสอบ SAT “ใหม่” มีความใกล้เคียงกับข้อสอบ GMAT มากกว่าข้อสอบเดิมอย่างเด่นชัด (ในขณะที่ข้อสอบเดิมจะมีความใกล้เคียงกับข้อสอบ GRE ที่เน้นการท่องศัพท์แต่ในขณะที่ข้อสอบใหม่จะเน้นการวิเคราะห์) ดังนั้นผู้เตรียมตัวสอบ SAT สามารถฝึกฝนและเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานและเทคนิคการทำข้อสอบโดยการเข้าเรียน หลักสูตร GMAT ได้ โดยรวมแล้วเนื้อหาของหลักสูตร GMAT จะยากกว่าข้อสอบ SAT ดังนั้นทางสถาบัน Kendall น่าจะแนะนำหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักเรียนที่สามารถทำคะแนน TOEFL ได้มากกว่า 550 เท่านั้น***

แล้วคุยกันอีกครับ

ดร.สิระ สุทธิคำ

*** เนื่องจากนักเรียน SAT ส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยดังนั้นจึงจำเป็นยิ่ง (กว่านักเรียน GMAT) ที่จะต้องตรวจสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนเพราะหากให้เข้าเรียน โดยคะแนน TOEFL ยังไม่ถึงเกณฑ์อาจทำให้น้องมัธยมปลายท้อแท้กับการเรียน

Leave a comment  

name*

email*

website

Submit comment