Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Articles

TOEFL 42: วิธีใช้ which, to which, in which และ on which

Q: อ.สิระ ขา – อยากทราบว่า which, in which, by which ใช้ต่างกันอย่างไรคะ? ขอบคุณค่ะคุณ Nan_fluffybun

ครับต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามที่มีนักเรียนสงสัยกันมากครับ หากแต่ผมจะไม่ตอบคำถามนี้ในรูปแบบของสูตรการใช้คำทั้งสาม แต่ผมจะปูพื้นให้เข้าใจถึง basic และสามารถนำไปใช้ได้กับประโยคอื่นที่มีคำว่า “which” อยู่นะครับ

ดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า…

คำว่า “which” เป็น pronoun ดังนั้นมันต้องทำหน้าที่แทนคำนามนะครับ (หากหนังสือบางเล่มอาจจะเรียกมันคือ relative pronoun หรือ ตัวนำ adjective clause ก็ได้ครับ)

 

WHICH

เรามาดูตัวอย่างกันครับ

 • The book which is on the table is mine. (ถูกหรือผิด?)

หากเราต้องการจะตรวจสอบว่าประโยคดังกล่าวใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ เราควรทำดังนี้

 

วิธีมาตราฐานเพื่อตรวจสอบ


1.
หา Subject และ Verb ของประโยคหลัก => Subject=The book และ Main verb=is (is ตัวที่สองในประโยคนะครับ)


2. แยกเฉพาะประโยคหลักออกจากประโยคทั้งหมด => The book [which is on the table] is mine หรืออ่านได้ว่า “The book is mine.”


3. แล้วถามตัวเองว่าประโยคดังกล่าวสมบรูณ์หรือยัง? ซึ่งทุกคนคงรู้สึกว่าเป็นประโยคที่สมบรูณ์แล้วนะครับเพราะมี Subject, Verb และส่วนเติมเต็มเรียบร้อยแล้วครับ


4. แยกเฉพาะประโยครองมาได้ “which is on the table”


5. หา Subject และ Verb ของประโยครอง => Subject ของประโยครอง=which และ Verb ของประโยครอง=is


6. แทนคำที่ “which” อ้างถึงซึ่งในที่นี้คือคำว่า “The book” แล้วนำมันไปแทนในประโยคแล้วอ่านว่า “The book is on the table.”


7. ตรวจสอบว่าประโยครองนั้นถูกต้องหรือยัง? ซึ่งในที่นี้ประโยค “The book is on the table.” เป็นประโยคที่สมบรูณ์แล้ว จึงสรุปได้ว่าการใช้ “which” ในที่นี้เหมาะสมแล้ว

Short cut
หาฝึกฝนการคิดอย่างมีระบบแล้วเราก็จะสามารถแยกประโยคหลักออกจากประโยครองได้ทันทีดังนี้

 • The book which is on the table is mine.

…แยกเป็น

 • The book is mine.
 • The book is on the table.

ข้อสังเกต: ทั้งประโยคหลักและประโยครองถูกต้อง การใช้ which จึงเหมาะสม อย่าลืมนะครับ which ใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น

…ดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ

 

TO WHICH

 • The music to which we listened last night was good. (ถูกหรือผิด?)

หากดูประโยคแล้วหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า “to which” อย่าเพิ่งตกใจครับ สามารถไล่ตามขั้นตอนที่ผมได้เขียนไว้ข้างต้นทั้ง 7 ขั้นตอนก็จะรู้ว่าประโยคดังกล่าวใช้ถูกต้องแล้วหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • The music was good. (ประโยคหลัก)
 • We listened to the music last night. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: สำหรับประโยครองเราจะขึ้นที่ subject ก่อนนะครับ สำหรับประโยคนี้ก็คือคำว่า we และตามด้วย verb คือคำว่า listened ซึ่งทำให้เราจึงอ่านประโยครองได้ว่า We listened to the music last night. ไม่ใช่ To music we listened last night. ซึ่งไม่ใช่ประโยคครับ

…ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกครับ

 

IN WHICH

 • The building in which he lives is very old. (ถูกหรือผิด?)

ใช้หลักการแยกประโยคโดยหา Subject กับ Verb ก่อนเราก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • The building is very old. (ประโยคหลัก)
 • He lives in the building. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: ถูกต้องที่เราใช้ “in which” เพราะ he lives in the building ไม่ใช่ lives “to” หรือ “on” นะครับ

…ดูตัวอย่างสุดท้ายครับ

 

ON WHICH

 • That is the road on which I live. (ถูกหรือผิด?)

ใช้หลักการแยกประโยคโดยหา Subject กับ Verb ก่อนเราก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • That is the road. (ประโยคหลัก)
 • I live on the road. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: on the road ดังนั้นเราจึงต้องใช้คำว่า “on which” ครับ

หวังว่าคุณแนนและผู้อ่านชาว EnglishThailand จะได้ประโยชน์จากบทความครั้งนี้

แล้วคุยกันอีกครับ  😛
ดร.สิระ สุทธิคำ

 • อยากรู้วิธีใช้ as…as ครับ ว่าใช้กันอย่างไร

  Syedtha

  June 16, 2010

 • คุณ Syedtha,

  ลอง search บ้างหรือยังครับ
  หากยังลองเริ่มที่ตรงนั้นก่อนนะครับ

  หากว่างผมจะเขียนบทความเพิ่มเติมให้ครับ

  ดร.สิระ สุทธิคำ

  sira123

  June 19, 2010

 • ขอบคุณมากครับ
  อธิบายดีจริง

  Ko

  December 7, 2010

 • คุณ Ko,
  ยินดีที่ได้ประโยชน์ครับ

  sira123

  December 8, 2010

 • ขอบคุณมากๆ ค่ะ เป็นประโยชน์มาก

  Nook

  October 4, 2011

 • อาจารย์ครับ แลล้างประโยคที่ใช้ relative pronoun อย่าง according to which, by which, during which, from which, etc. ในประโยคยาว ๆ จะสามารถใช้วิธีนี้ในการตรวจสอบได้ไหมครับ เพราะผมงงมากเลย เช่น Structural equation modelling identified two plausible pathways by which maternal exposure to SHS during pregnancy might cause LBW.

  อาจารย์พอจะมีข้อสังเกตุหรือคำกริยาที่ใช้คู่กันกับคำบุพบทตัวนั้นๆ เสมอใน relative clause with prepositions ไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  Maximillion

  June 30, 2016

Leave a comment  

name*

email*

website

Submit comment