Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Articles

TOEFL 45: วิธีใช้ comma ในงานเขียนภาษาอังกฤษ

Q: อาจารย์ ดร.สิระครับ – ผมขอรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเช่น เครื่องหมาย  comma ” ,” ให้ด้วยครับ ผมรู้แต่ว่าใช้คั่นข้อความที่แสดงว่าเป็นของประเภทเดียว กันหรือคั่นเพื่อบอกอาการการกระทำของประธานคนเดียวกันแต่บางทีผมเห็นมี and มาเชื่อมหน้าข้อความเหล่านั้นผมเลยสงสัยว่าจริงๆมีหลักการใช้ที่ถูก ต้องอย่างไรครับ – คุณ สมพงษ์ (หมึก) Sompong Chuaynugul

A: ครับ…เป็นคำถามที่ดีมากครับ ผมได้ค้นข้อมูลจาก Whitesmoke ซึ่งน่าจะให้ความกระจ่างกับคุณหมึกได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

หน้าที่ของ comma
เครื่อง หมาย comma เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการแบ่งใจความของประโยคหากแต่ใจความของประโยคทั้ง สองส่วนยังมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะต่างกับการใช้เครื่องหมาย period หรือ full stop ที่
จะทำการแยกใจความทั้งสองอย่างเด็ดขาด หน้าหลักของ comma มีด้วยกัน 5 ประการคือ

 • แยกใจความของประโยคออกจากกัน
 • แยกส่วนขยายหรือข้อความที่สามารถละได้ออกจากประโยค
 • แยกของที่อยู่ใน series ออกจากกัน
 • แยก quote จากส่วนอื่นของประโยค
 • อื่นๆ

เรามีดูรายละเอียดประกอบทีละข้อนะครับ

แยกใจความของประโยคออกจากกัน

ถูกหรือผิด?

The students completed their math test on Monday, and the teachers handed in the grades on Thursday.

ถูกต้องแล้วนะครับ comma ใช้แยก independent clause สองส่วนออกจากกันและวาง comma ไว้ข้างหน้า conjunction “and” ในบางครั้งเราอาจจะเห็นผู้เขียนไม่ใช้ comma ในตำแหน่งดัง

กล่าวโดยเฉพาะเมื่อประโยคทั้งสองเป็นประโยคที่สั้นก็สามารถอนุโลมให้ทำได้ครับ

แล้วอันนี้ละครับ ถูกหรือผิด?

The students finished their tests, and went out for a break.

หากพิจารณาจะพบว่า “went out for a break” ไม่ได้เป็น clause เป็นเพียง phrase นะครับ ดังนั้นเราจึงไม่ควรใช้ comma ครับ

แยกส่วนขยายหรือข้อความที่สามารถละได้ออกจากประโยค

ถูกหรือผิด?

Last week’s test says my best friend was the hardest ever.

ประโยคดังกล่าวหากปราศจาก comma แล้วจะมีความหมายว่าข้อสอบในสัปดาห์ก่อนป่าวประกาศว่าเพื่อนสนิทที่สุดของ ฉันเป็นคนที่แข็งหรือยากที่สุด ถึงแม้ประโยคดังกล่าวจะถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ หากแต่ความหมายมันพิกลนะครับ ดังนั้นเราควรว่า comma ในส่วนขอข้อความขยายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เราต้องการสื่อ สารว่าข้อสอบเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นข้อสอบที่ยากที่สุดและเขียนประโยคใหม่ดังนี้ Last week’s test, says my best friend, was the hardest ever.

สำหรับการแยกใจความที่ละได้ของประโยค (parenthetical element) นี้เรายังสามารถทำได้อีกถึง 3 วิธีหากแต่จะมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้คือ

1. Dan Smith (usually the top student in the class) got the highest results.
[ใช้เครื่องหมายวงเล็บแสดงให้เห็นถึงว่าการเป็นนักเรียนเก่งของ Dan มีความน้อยมากสามารถอ่านข้ามได้เลย!]

2. Dan Smith ,usually the top student in the class, got the highest results.
[การใช้ comma แสดงในเห็นว่าการเป็นนักเรียนดีของ Dan มีความเกี่ยวข้องกับประโยคหากแต่ไม่สำคัญที่สุด]

3. Dan Smith ― usually the top student in the class ― got the highest results.
[การใช้ dash หรือขีดกลางแสดงให้ว่าใจความระหว่างขีดข้างต้นมีความสำคัญมาก]

มาดูหน้าที่ 3 กันต่อเลยนะครับ

แยกของที่อยู่ใน series ออกจากกัน

ถูกหรือผิด?

Dan’s lifelong project is to be able to speak American English French German and Mandarin Chinese.

ครับอ่านแล้วจะตาลายนะครับเพราะประโยคดัง กล่าวใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง นี้คือตัวอย่างของประโยคที่มี series ของของครับเราควรใช้ comma หลังคำว่า English, French, German, and Mandarin Chinese ครับ (ข้อสังเกตนะครับเราไม่ควรวาง comman หลังคำว่า American ในที่นี้เพราะจะทำให้ American เป็นเสมือนอีก 1 ภาษาขึ้นมาในขณะที่เราต้องการจะสื่อสารเพียงว่าเป็นภาษา American English นะครับ)

แยก quote จากส่วนอื่นของประโยค

เรา จะวางเครื่องหมาย comma ไว้ก่อนหน้า quote และนอกเครื่องหมาย quotation mark ดังตัวอย่าง (โปรดสังเกตว่าเราใช้อักษรตัวใหญ่กับคำว่า We ใน quote)

The singer Madonna said, “We are living in a material world.”

และเราจะวางเครื่องหมาย comma ไว้ภายใน quotation mark เมื่อ clause ตามหลัง ดังตัวอย่าง

“We are living in a material world,” said the singer Madonna.

อื่นๆ

 • ใช้กับวันที่ เช่น December 30, 2008
 • ใช้ในการแยกตัวเลขหลักพัน เช่น 87,950 people
 • ตำแหน่งหรือสถานะทางการศึกษา เช่น Dan Smith, MD, will speak after Rosanne Smith, Ph.D.
 • คำพูดเปิดในจดหมายอย่างไม่เป็นทางการ เช่น Dear Dave,
 • คำพูดลงท้ายในจดหมาย เช่น Yours, หรือ Love, [ไม่เป็นทางการ] ; Best regards, [เป็นทางการ]

แล้วคุยกันอีกครับ

 

 • ขอบคุณมากๆนะคะ
  รู้สึกว่าตัวเองเข้าใจมากขึ้นเยอะเลย ^^

  pukurin1412

  April 20, 2011

 • ขอบคุณมากมากค่ะ อยากไปเรียนแต่ยังขี้เกียจทำงานส่งอาจารย์ค่ะ

  aticha.roj

  April 21, 2011

 • ขอบคุณค่ะ
  เข้าใจง่ายและมีประโยชน์มากค่ะ

  Amornrat

  May 13, 2011

 • มีประโยชน์มากครับ ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องมากขึ้น
  raywat

  raywat

  June 10, 2011

Leave a comment  

name*

email*

website

Submit comment