Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Posts tagged ‘magna cum laude’

Articles

TOEFL 17: “เกียรตินิยม” – ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไรครับ ?

ผม (ดร.สิระ สุทธิคำ)ได้รับคำถามจากนักเรียน 3-4 คนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเขียน essay เพื่อสมัครเรียน หรือ resume เพื่อสมัครงาน ผมจึงได้เขียนบทความนี้เพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

  • เกียรตินิยม-ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไรครับ?
  • หากเทียบกับ GPA แล้ว เท่าไรจึงจะเท่ากับ Cum Laude, Magna Cum Laude หรือ Summa Cum Laude?
  • มีอะไรที่สูงกว่า Summa Cum Laude ไหมครับ?

Q: อาจารย์สิระครับ/คะ เกียรตินิยม-ภาษาอังกฤษเค้าใช้คำว่าอะไรครับ ?

ครับเป็นคำถามที่ดีมากครับ และผมต้องใคร่ขอแสดงความยินดีด้วยกับความตั้งใจเรียนและผลลัพธ์ที่ได้รับจาก การทุ่มเท หากแต่อยากใคร่แนะนำว่าการเรียนรู้นั้นไม่ได้จบเพียงแต่ในห้องเรียนนะ

นอกจากการศึกษาที่ดีแล้ว ความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นซึ่งรวมทั้ง ผู้ร่วมงาน, ผู้บังคับบัญชา และ ลูกน้อง ก็มีความจำเป็นสำหรับความก้าวหน้า, ความสุข, และความสำเร็จครับ

เกียรตินิยมนี้หากแปลแบบตรงตัวก็น่าจะใช้ คำว่า “honor” หากแต่ว่าคำดังกล่าวอาจจะมีความหมายที่หลากหลายในหลายประเทศ เช่นในประเทศอังกฤษคำว่า honor อาจจะหมายความว่าเป็นโปรแกรมตรีควบโท หรือโปรแกรมซึ่งยากกว่าปกติแต่ก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับการจบด้วยเกียรตินิยม ที่เราอยากจะสื่อสาร

ดังนั้นคำที่นำมาจากภาษาละตินใช้เพื่อเรียก “เกียรตินิยม” มีดังนี้ครับ

  • Cum Laude แปลว่า “with honor”
  • Magna Cum Laude แปลว่า “with great honor”
  • Summa Cum Laude แปลว่า “with highest honor”


Q: หากเทียบกับ GPA แล้ว เท่าไรจึงจะเท่ากับ Cum Ladde, Magna หรือ Summa?
ไม่มีเกณฑ์มาตราฐานเพื่อเทียบ GPA กับ Cum Laude ครับ จะแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยนะครับ หากแต่จากความรู้สึกของผม Summa Cum Laude เป็นของพิเศษมากน่าจะเท่ากับ top 1% ของ class
และ Cum Laude น่าจะเท่ากับ top 10%

หากเป็นที่ประเทศไทย Summa Cum Laude ก็น่าจะเท่ากับเกียรตินิยมเหรียญทอง และ Cum Laude น่าจะเป็นเกียรตินิยมอันดับ 2 นะครับ (Magna Cum Laude ไม่น่านิยมใช้ในประเทศไทย)

Q: มีอะไรที่สูงกว่า Summa Cum Laude ไหมครับ?
555 แค่ Summa ยังไม่ดีพอหรือครับ?

แต่ปรากฎว่ามันมีนะครับ เราจะเรียกว่า Egregia Cum Laude เกียรตินิยมประเภทนี้จะให้กับผู้ซึ่งมีผลการเรียนยอดเยี่ยมแบบเดียวกับ Summa หากแต่ course ที่เรียนจะยากกว่า

Egregia Cum Laude ไม่ได้เป็นที่นิยมจึงไม่ได้มีทุกมหาวิทยาลัย

สำหรับชาว EnglishThailand ที่ยังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ ผมก็ขอให้ตั้งใจในเรื่องการเรียนหากสามารถ “พิชิต” หนึ่งในเกียรติประวัติทางการศึกษานี้ได้ก็จะดีมากครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะ ติดตัวเราไปจนถึงชีวิตครับ

แล้วคุยกันอีกครับ 🙂

ดร.สิระ สุทธิคำ