Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Posts tagged ‘reading’

Articles

TOEFL 15: SQ3R – เทคนิคการอ่านชั้นสูง

Q: เรียน ดร.สิระ – ขณะนี้ดิฉันพบปัญหาแล้วล่ะค่ะ ว่าการอ่านประโยคยาวๆๆ ไม่สามารถจับประเด็น main idea ได้ เพราะอ่านๆๆไป นั่งแปลจนมึนไปหมด จึงแยกหลักของประโยคไม่ได้ หากมีหลายประโยคซ้อนกัน แถมยังตัดคำซ้ำออกอีก รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ – คุณสุณิชชา

ทักษะการอ่านนั้นเป็นทักษะที่จำเป็นกับเรามาก เพราะสื่อในการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเอกสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือ electronic ก็ตามครับ หากแต่ทักษะการอ่านนั้นโดยเฉพาะในภาษาต่างประเทศนั้นไม่ได้อยู่ที่คำศัพท์เพียงอย่างเดียว ยังอยู่ในการวิเคราะห์ประโยค, เรื่องราว, ผู้เขียน รวมทั้ง message ที่ต้องการสื่อ ซึ่งกระบวนการพัฒนาทักษะการอ่านทั้งหมดจะใช้เวลาและความมุ่งมั่นมากครับ

วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการอ่านที่ได้มีคนคิดค้นมานานมากพอควรแล้ว – Robinson, Francis Pleasant, (1961, 1970) Effective study (4th ed.), Harper & Row, New York, NY.- และปัจจุบันน่าจะได้รับการยอมรับมากที่สุดวิธีหนึ่งนั้นคือ

SQ3R

…ดูเหมือนรหัสลับอะไรประมาณนั้นนะครับ หากแต่ SQ3R คือคำย่อของคำว่า…

Survey! Question! Read! Recite! Review!

หลักการมีดังนี้ครับ…

Survey
ก่อนลงมืออ่าน, ให้ทำการสำรวจเรื่องราว

 • ดูหัวเรื่องบท, หัวข้อใหญ่ และ หัวข้อย่อย
 • คำสรุปใต้ภาพ, แผนภูมิ, แผนที่ และ graph
 • ตรวจดูคำถามท้ายบทหรือ study guide
 • อ่าน paragraph introduction และ conclusion

Question
ในขณะที่กำลังทำ survey ให้ตั้งคำถามกับตัวเอง

 • เปลี่ยนหัวเรื่องบท, หัวข้อใหญ่ และ หัวข้อย่อย เป็นคำถามว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรกับเรา?
 • ถามตัวเองว่า “อาจารย์/เจ้านาย พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ให้อ่านหรืองานที่ได้มอบหมายให้?”
 • ถามตัวเองว่า “เรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านแล้วบ้าง?”

Read
เมื่อลงมืออ่าน

 • ให้หาคำตอบกับคำถามที่คุณได้ถามไว้ก่อน
 • พยายามหาคำตอบของคำถามท้ายบท
 • อ่านซ้ำ คำสรุปใต์ภาพ, แผนภูมิ, แผนที่และ graph
 • สังเกตคำที่ขีดเส้นใต้, ตัวเอียง, ตัวหนา
 • อ่านให้ช้าลงสำหรับงานอ่านที่ยากหรือไม่คุ้นเคย

Recite
หลังอ่านจบแต่ละ section

 • ให้คิดเป็นคำพูดของเราเองว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร? และเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง?
 • บันทึกข้อสรุปเหล่านั้นด้วยการเขียน

Review:

 • ทบทวนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

มีคำกล่าวในภาษาอังกฤษว่า เราสามารถเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เป็น 3 ถึง 4 เท่าโดยการ

 • TRIPLE STRENGTH LEARNING: Seeing, saying, hearing
 • QUADRUPLE STRENGTH LEARNING: Seeing , saying , hearing, writing!!!

ก็ลองนำไปใช้งานดูครับ สามารถปรับให้เข้ากับ style การเรียนรู้ของเราได้ครับ

 

และสำคัญ! อย่าเพิ่งท้อครับ ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ครับ 😆

แล้วคุยกันอีกครับ
ดร.สิระ สุทธิคำ