Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Articles

TOEFL 44: ตารางเทียบคะแนน TOEFL iBT, TOEFL CBT และ TOEFL Paper

toefl-exam-usa

สวัสดีครับทุกคน – ผม ดร.สิระ สุทธิคำ

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ในลักษณะข้อสอบที่แตกต่างกัน สถาบัน Kendall ได้รวบรวมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของข้อสอบทั้ง 3 ลักษณะคือ Internet-based, Computer-based, และ Paper-based ดังนี้

แหล่งอ้างอิง

– ETS http://www.ets.org/toefl

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครสอบ TOEFL หรือ TOEIC โทรหาผมที่ 02-245-6355

…โชคดีในการสอบนะครับ


ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา ดร.สิระ

 

Articles

TOEFL 43: ข้อสอบยอดนิยมสำหรับการศึกษาต่อและชิงทุน

Q: ข้อสอบเพื่อการเรียนต่อมีอะไรบ้าง? ขอความกรุณาช่วย post link กับ internet ให้ด้วยคะ ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะอาจารย์สิระ


A: ข้อสอบมีทั้งหมดกี่ชนิดผมคงบอกไม่ได้นะครับแต่เอาเป็นข้อสอบที่นักเรียนพูดถึงกันบ่อยๆ คงมีดังนี้นะครับ…

 • TOEFL: ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ (USA, UK, Australia, และ New Zealand) รวมทั้ง Program Inter ของ จุฬา, ธรรมศาสตร์, มหิดล, ABAC, ศศิน, AIT, และ อื่นๆ รวมทั้งใช้ในการสอบทุน หากต้องการเตรียมตัวให้ดีที่สุดแนะนำให้เตรียมตัวสอบข้อสอบนี้เป็นอันดับแรก http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.435c0b5cc7bd0ae7015d9510c3921509/?vgnextoid=69c0197a484f4010VgnVCM10000022f95190RCRD

 

 • GMAT: ข้อสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษชั้นสูงซึ่งรวมทั้ง การอ่าน, ทักษะการวิเคราะห์(logic) และทักษะการเขียนเพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้าน บริหารธุรกิจ http://www.mba.com/mba/TaketheGMAT

 

 

 • Usmle: ข้อสอบเพื่อศึกษาต่อด้านการแพทย์ http://www.usmle.org/

 

 

 • IELTS: ข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ http://www.ielts.org/

 

 • CU-TEP: ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ Program Inter ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางสถาบัน Kendall แนะนำให้นักเรียนของสถาบันไปลองสอบข้อสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการ “ซ้อมมือ” ก่อนสอบข้อสอบ TOEFL จริงเพราะ CU-TEP ค่าสอบไม่สูงนัก http://www.atc.chula.ac.th/

 

 • TU-GET: ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ Program Inter ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางสถาบัน Kendall แนะนำให้นักเรียนของสถาบันไปลองสอบข้อสอบดังกล่าวเพื่อเป็นการ “ซ้อมมือ” ก่อนสอบข้อสอบ TOEFL จริงเพราะ TU-GET ค่าสอบไม่สูงนัก

 

 

 • SAT: ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาและ Program Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์ http://www.collegeboard.com/splash

 

 • ACT:ข้อสอบเพื่อเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาและ Program Inter ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์ http://www.act.org/

แล้วคุยกันอีกครับ
ดร.สิระ สุทธิคำ


Articles

TOEFL 42: วิธีใช้ which, to which, in which และ on which

Q: อ.สิระ ขา – อยากทราบว่า which, in which, by which ใช้ต่างกันอย่างไรคะ? ขอบคุณค่ะคุณ Nan_fluffybun

ครับต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามที่มีนักเรียนสงสัยกันมากครับ หากแต่ผมจะไม่ตอบคำถามนี้ในรูปแบบของสูตรการใช้คำทั้งสาม แต่ผมจะปูพื้นให้เข้าใจถึง basic และสามารถนำไปใช้ได้กับประโยคอื่นที่มีคำว่า “which” อยู่นะครับ

ดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า…

คำว่า “which” เป็น pronoun ดังนั้นมันต้องทำหน้าที่แทนคำนามนะครับ (หากหนังสือบางเล่มอาจจะเรียกมันคือ relative pronoun หรือ ตัวนำ adjective clause ก็ได้ครับ)

 

WHICH

เรามาดูตัวอย่างกันครับ

 • The book which is on the table is mine. (ถูกหรือผิด?)

หากเราต้องการจะตรวจสอบว่าประโยคดังกล่าวใช้ได้ถูกต้องหรือไม่ เราควรทำดังนี้

 

วิธีมาตราฐานเพื่อตรวจสอบ


1.
หา Subject และ Verb ของประโยคหลัก => Subject=The book และ Main verb=is (is ตัวที่สองในประโยคนะครับ)


2. แยกเฉพาะประโยคหลักออกจากประโยคทั้งหมด => The book [which is on the table] is mine หรืออ่านได้ว่า “The book is mine.”


3. แล้วถามตัวเองว่าประโยคดังกล่าวสมบรูณ์หรือยัง? ซึ่งทุกคนคงรู้สึกว่าเป็นประโยคที่สมบรูณ์แล้วนะครับเพราะมี Subject, Verb และส่วนเติมเต็มเรียบร้อยแล้วครับ


4. แยกเฉพาะประโยครองมาได้ “which is on the table”


5. หา Subject และ Verb ของประโยครอง => Subject ของประโยครอง=which และ Verb ของประโยครอง=is


6. แทนคำที่ “which” อ้างถึงซึ่งในที่นี้คือคำว่า “The book” แล้วนำมันไปแทนในประโยคแล้วอ่านว่า “The book is on the table.”


7. ตรวจสอบว่าประโยครองนั้นถูกต้องหรือยัง? ซึ่งในที่นี้ประโยค “The book is on the table.” เป็นประโยคที่สมบรูณ์แล้ว จึงสรุปได้ว่าการใช้ “which” ในที่นี้เหมาะสมแล้ว

Short cut
หาฝึกฝนการคิดอย่างมีระบบแล้วเราก็จะสามารถแยกประโยคหลักออกจากประโยครองได้ทันทีดังนี้

 • The book which is on the table is mine.

…แยกเป็น

 • The book is mine.
 • The book is on the table.

ข้อสังเกต: ทั้งประโยคหลักและประโยครองถูกต้อง การใช้ which จึงเหมาะสม อย่าลืมนะครับ which ใช้เฉพาะกับสิ่งของเท่านั้น

…ดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ

 

TO WHICH

 • The music to which we listened last night was good. (ถูกหรือผิด?)

หากดูประโยคแล้วหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่า “to which” อย่าเพิ่งตกใจครับ สามารถไล่ตามขั้นตอนที่ผมได้เขียนไว้ข้างต้นทั้ง 7 ขั้นตอนก็จะรู้ว่าประโยคดังกล่าวใช้ถูกต้องแล้วหรือเราสามารถเขียนเป็นประโยคก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • The music was good. (ประโยคหลัก)
 • We listened to the music last night. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: สำหรับประโยครองเราจะขึ้นที่ subject ก่อนนะครับ สำหรับประโยคนี้ก็คือคำว่า we และตามด้วย verb คือคำว่า listened ซึ่งทำให้เราจึงอ่านประโยครองได้ว่า We listened to the music last night. ไม่ใช่ To music we listened last night. ซึ่งไม่ใช่ประโยคครับ

…ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกครับ

 

IN WHICH

 • The building in which he lives is very old. (ถูกหรือผิด?)

ใช้หลักการแยกประโยคโดยหา Subject กับ Verb ก่อนเราก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • The building is very old. (ประโยคหลัก)
 • He lives in the building. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: ถูกต้องที่เราใช้ “in which” เพราะ he lives in the building ไม่ใช่ lives “to” หรือ “on” นะครับ

…ดูตัวอย่างสุดท้ายครับ

 

ON WHICH

 • That is the road on which I live. (ถูกหรือผิด?)

ใช้หลักการแยกประโยคโดยหา Subject กับ Verb ก่อนเราก็จะได้ 2 ประโยคดังนี้

 • That is the road. (ประโยคหลัก)
 • I live on the road. (ประโยครอง)

ข้อสังเกต: on the road ดังนั้นเราจึงต้องใช้คำว่า “on which” ครับ

หวังว่าคุณแนนและผู้อ่านชาว EnglishThailand จะได้ประโยชน์จากบทความครั้งนี้

แล้วคุยกันอีกครับ  😛
ดร.สิระ สุทธิคำ